I min trädgård är alla välkomna.
Trädgårdens läkande kraft är till för både dig & mig.
Vi möts upp under äppelträdet, byter plantor, sänker axlarna och delar en testund.
Jord under naglarna, håret i en knut, linnekläder som faller över kroppen mjukt 

 ~ allt blir bra ~

TE