#MOODBOARD 

inne i allt du är
går levande ting isär
men du alla i världen
brister på färden
sån är människan
/Moonica Mac

det kommer en tid efter den här tiden
det kommer ett liv att fylla på med liv
för drömmar vi trodde var för stora
vi skålar för de som vi förlorade
det kommer en tid efter den här tiden
jag lovar hålla i den
/Linne Henriksson

header-3